5393 sayılı Belediye Kanunu(2)’nun 25.maddesinde belediyelerde denetim komisyonu oluşturulmasına ilişkin yasal hükümler düzenlenmiş olup, bu çerçevede belediye meclisinin, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla Kepez Belediyesi Denetim Komisyonu seçimleri gerçekleştirilmiştir. Komisyon Üyeleri CHP Meclis Üyesi Erhan Bektaş , CHP Meclis Üyesi Yüksel Özdemir ve Ak Parti Meclis Üyesi Emin Bacak yapılan gizli oylama sonucunda seçilerek oluşmuştur. Seçim sonrasında yeni göreve gelen komisyona Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk MUTAN, “Demokrasi bilinci yerel yönetimler kanalıyla ülkelerin kılcal damarları olan en küçük topluluklara kadar yayılmasıdır. Bir ülkede kalkınmışlık, gelişmişlik, refah düzeyi ve demokrasinin en önemli göstergesi yerel yönetimlerin verdiği hizmetlerin kalitesidir. Bu hizmetlerin kamu adına denetlenmesinde görev alan Komisyona çalışmalarında başarılar dilerim” söyleminde bulundu.