05.04.2017 Tarihli İhale İlanı

05.04.2017 Tarihli İhale İlanı

656 439 Kepez Belediyesi

ÇANAKKALE KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile aşağıdaki işler ihaleye konulmuştur.

 

İhalenin Konusu                                                                      Muhammen Bedeli (KDV Dahil)             Geçici Teminat

1 ) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Meydan Sokak                    100,00TL/Ay                                                   108,00TL
Belediye İş Hanında bulunan 9 Nolu işyerinin 3 (üç)
yıl süre ile kiraya verilmesi,

2 ) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Meydan Sokak                    100,00TL/Ay                                                   108,00TL
Belediye İş Hanında bulunan 24 Nolu işyerinin 3 (üç)
yıl süre ile kiraya verilmesi,

3 ) Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Meydan Sokak                    100,00TL/Ay                                                   108,00TL
Belediye İş Hanında bulunan 25 Nolu işyerinin 3 (üç)
yıl süre ile kiraya verilmesi,

İhaleler 05/04/2017 Çarşamba Günü Kepez Belediyesi Toplantı Salonunda saat: 10:00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelir Biriminden bedelsiz olarak görülebilir.

İhalelere katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

  • Dilekçe
  • Nüfus Cüzdanı Örneği
  • Kanuni İkametgah Belgesi
  • Noter Onaylı İmza Sirküsü
  • Geçici Teminat Makbuzu
  • Belediyemize borcu olmadığına dair belge
  • Firma ve Şirket adına katılanların kayıtlı oldukları Ticaret ve Sanayi Odasından vizeli sicil belgesi, vergi mükellefi olduğuna dair belge, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Belgesi ve Şirket adına ihale katılacak temsilcinin nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh belgesi ve noter tasdikli imza sirküsü
  • İmzalı Şartname
  • Yukarıda belirtilen belgeler gerçek kişiler için katılımcıya, tüzel kişiler için kanuni yetkililerine, ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile tüm ortaklara ayrı ayrı vekâleten katılım halinde Kanuni Vekile ait olacaktır.

İdare ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlanen duyurulur.

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN
Belediye Başkanı

Yorum Yaz