Ekim 2017 Meclis Gündemi

Ekim 2017 Meclis Gündemi

656 439 Kepez Belediyesi

T.C.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 13074786-301.01-5166

Konu: Meclis Toplantısı. 27.09.2017

 

BAŞKANLIK

Kepez/ÇANAKKALE

Belediyemiz Meclisi’nin 2017 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04.10.2017 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

GÜNDEM:

1.Memur boş kadro ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi,

2.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/172 sayılı kararı ile Kepez Belediyesi Sosyal Konut Projesi Komisyonu’na sevk edilen, Kepez Belediyesi Sosyal Konut Tahsisi ve Satış Yönetmeliğinin görüşülmesi

3.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/173 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu’na sevk edilen, Ticari Taksi Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

4.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 2017/174 sayılı kararı ile Ulaşım Komisyonu’na sevk edilen, Nakliyat Araçları Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,

5.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/175 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

6.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/176 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 29K-2c, Parsel: 563, 564, 568, 569, 570, 5741’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı,

7.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/177 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği,

8.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/178 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16C-14D-4C, Ada: 533, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

9.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/187 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na

sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16c18b-2b, Ada: 392, Parsel: 1, 2, 3, 4, 14, 16’da kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

10.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/188 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Hamidiye Mahallesi, Pafta: H16c19a2b, Ada: 0, Parsel: 6608’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

11.Belediyemiz Meclisinin 06.09.2017 gün ve 2017/189 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na sevk edilen, Beldemiz Boğazkent Mahallesi, Pafta: 30L-IVb, Ada: 300, Parsel: 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

12.Belediyemiz Meclisinin 2017 Kasım ayında yapacağı Meclis Toplantı Gün Tespiti,

13.Kapanış.

Dr. Ömer Faruk MUTAN Belediye Başkanı

Dağıtım:

Yüksel ÖZDEMİR Erhan BEKTAŞ Hüsamettin ÜNVER İnci PEHLİVAN Musa GÖKDENİZ Ali AYGÜN

Mehmet NAİR Nermin ERDOĞAN Emin BACAK Ozan TOPSOY Halil UYANIK

Yorum Yaz