Amaç ve Hedeflerimiz

Kepez bölgenin kültür ve sanat başkenti olacak.

Tiyatroların, sanatçıların ve orkestranın etkinlikleri zenginleştirilecek.
Kepez müzecilik anlayışı konusunda örnek şehir olacak
Kepez bir festivaller şehri olacak.
Kepez sanat galerileri ve sergiler şehri olacak.
Tarihi ve kültürel miras geliştirilerek korunacak.
Spor, Kepezlilik kültürünün bir parçası haline getirilecek.

Ulaşım sistemimiz şehir dostu bir sistem olmayı sürdürecek.

Toplu taşıma sistemlerinin toplam ulaşım içindeki payı arttırılacak.
Yollar, yol işaretleri, sinyalizasyon sistemi ve levhalar iyileştirilecek.

Kepez canlı ve temiz bir çevreye sahip olmayı sürdürecek.

Şehre yeni yeşil alanlar kazandırılacak.
Mevcut yeşil alanların fonksiyonları çeşitlendirilecek.

Kepez bölgesinde çevik ve öncü bir belediye olmayı sürdürecek.

İnsan kaynaklarının kalitesi yükseltilecek.
Belediyenin araç parkı geliştirilerek güncel tutulacak, yeni teknolojilerden azami fayda sağlanacak.
Hizmet tesislerinin kalitesi korunacak, ihtiyaç halinde yeni tesisler yapılacak.
Sosyal Belediyecilik anlayışı geliştirilerek sürdürülecek.
Belediye hizmetlerinin kalitesi ve erişebilirliği yükseltilecek.
Şehrin turistik potansiyelinin gelişmesine katkı sağlamak üzere kentsel gelişim projeleri geliştirilecek.
Kepez’in gelişimine katkı sağlayacak her tür işbirliği gerçekleştirilecek.