Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Şiir ve Kompozisyon Yarışması

656 439 Kepez Belediyesi

KEPEZ BELEDİYESİ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI

ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

 

Projenin Adı : “ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE 23 NİSAN” KONULU ŞİİR ve KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Projenin Amacı: Çocukların şiir ve kompozisyona olan ilgilerini desteklemek;  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku ve heyecanını aşılamak. Dünya Barışı, Milli Egemenlik, Atatürk ve çocuklar, bayram coşkusu olgularını anlamalarını sağlamak. Kendilerini özgürce ifade edebilen bireyler olmalarına ve yazma becerilerini pekiştirmelerine katkıda bulunmak. Çocuklar arasında var olan kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek; çocuklar için barışçıl yarınların hazırlanmasına katkıda bulunmak.

Projenin Konusu:

ŞİİR KONUSU: “ BAYRAM COŞKUSU,”  (İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine)

KOMPOZİSYON KONUSU: “ÇOCUK GÖZÜNDE ATATÜRK” (Ortaokul öğrencilerine)

Yarışma Alanı: Beldemizde İlkokul ve Ortaokula devam eden tüm çocuklara açıktır.

Seçici Kurul: Belediyemiz Encümen Üyelerinden 2 (iki) kişi, Yazı İşleri Müdürü,  Doğa Koleji Ortaokul Müdürü, beldemiz branş öğretmenlerinden en az 2 (iki) öğretmenden oluşacaktır.

Ödüllendirme: 3 adet birincilik, 3 adet ikincilik, 3 adet üçüncülük ödülü verilecektir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü  : Tam altın

İkincilik Ödülü    : Yarım altın

Üçüncülük Ödülü: Çeyrek altın

Yarışma Koşulları: Beldemizdeki tüm İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin katılımına açıktır.

Şiir Yarışması: 1. Grup (1-2-3-4. Sınıflar) ve 2. Grup: ( 5-6-7-8. Sınıflar) katılabilir. Kompozisyon Yarışması: Ortaokul 5-6-7-8. Sınıflar katılabilir.

Eserlerin yazımı 3 (üç) sayfayı geçmeyecektir.

Beyaz çizgisiz dosya kâğıdına elle mürekkepli kalemle yazılacak, sayfaların arka yüzü kullanılmayacaktır.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin adı, soyadı, doğum tarihi, okulu, sınıfı, numarası, ev adresi ve telefonunun yazıldığı kağıt zarf içine konacak, zarf kapatılacak. Üzerine rumuz yazılacak. Aynı rumuz sayfanın arka yüzüne sol alt köşeye yazılacaktır.

Değerlendirmede kompozisyon yazma kuralları dikkate alınacaktır.

Alıntı olmayıp tamamen özgün eserlerin olmasına dikkat edilecektir. (Alıntı eserler  değerlendirme dışında bırakılacaktır.)

Yarışmacılar eserlerini en geç 17.04.2017 tarihine kadar,  Kepez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir

Katılımcılar adına Katılım Belgesi düzenlenecektir.

Derece alan katılımcılar için ödül töreni yapılacaktır. Ödüller KEPEZ BELEDİYESİ GELENEKSEL 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ kutlamalarında verilecektir.

Yarışmaya katılan şiir ve kompozisyonlar iade edilmeyecektir.

Uygun görülen eserler Kepez Belediyesi katalog, bülten, broşür, afişlerinde kullanılabilecektir.

Değerlendirme Komisyon Günü: 20.04.2017, saat 10.00

Komisyon gerek görürse “Mansiyon” hakkını kullanacktır.

Yarışma Konusu :

ŞİİR: (ATATÜRK ve ÇOCUK- BAYRAM COŞKUSU –  DÜNYA BARIŞI) konuları işlenecektir.(1-2-3-4. Sınıflar) ve (5-6-7-8. Sınıflar):

KOMPOZİSYON: (DÜNYA ÇOCUKLARININ KARDEŞLİĞİ-MİLLİ EGEMENLİK – DÜNYA BARIŞI) Konuları işlenecektir. (5-6-7-8. Sınıflar)

Bilgi için: 0286 263 64 64 /2000-1207-1210 Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Dr. Ömer Faruk MUTAN

Belediye Başkanı

Yorum Yaz