Encümen Üyeleri

Encümen Üyesi
Dr. Ömer Faruk MUTAN

BAŞKAN

Encümen Üyesi
Erhan BEKTAŞ

MECLİS ÜYESİ

Encümen Üyesi
Hüsamettin ÜNVER

MECLİS ÜYESİ

Encümen Üyesi
Mehmet BOYRACI

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ

Encümen Üyesi
Özgür KOYUNCU

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ