Encümen Üyeleri

Encümen Üyesi
Birol ARSLAN

BAŞKAN

Encümen Üyesi
Mehmet YAMAN

MECLİS ÜYESİ

Encümen Üyesi
Abbas BOZKURT

MECLİS ÜYESİ

Encümen Üyesi
Özgür KOYUNCU

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRÜ

Encümen Üyesi
Müjgan ÜNLÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜR V.