Temizlik İşleri Müdürlüğü

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ
Müdür V.

Nihan YILMAZ

Telefon

0 (286) 263 01 01 – 2010

E-Posta

temizlikisleri
@kepez.bel.tr

Adres

T.C. Kepez Belediye Başkanlığı Binası Kat:6

Nihan YILMAZ

T.C. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü
Amaç ve Kapsam

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
2017 yılında Toprak Mahsülleri Ofisinde bulunan yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Misyon

Belediye tarafından yapılması uygun görülen tüm temizlik hizmetlerini; etkin, düzenli ve verimli bir biçimde, mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dahilinde yürütmektir.

Müdür

Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmaktır.

Örgüt Yapısı

Temizlik İşleri Müdürü görev ve hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan yardımcısına karşı sorumlu olup, Müdürlüğümüz bünyesinde toplam 22 işçi ile hizmet vermektedir

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız :

• Beldemiz sınırları içerisinde çıkan her türlü çöplerin toplanması, toplanan çöplerin çöp deponi sahasına naklinin sağlanması, çöp deponi sahasına giren araçların tonajlarının günlük ve aylık olarak tutulmaktadır.
• Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programların yapılması, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılması sağlanır.
• Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırılır ve uygulaması gerçekleştirilir.
• Belediyemize veya doğrudan Müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından yapılan çöpler ile ilgili yazılı veya sözlü şikayetler, en kısa sürede ilgili ekiplere bildirilerek gereğinin yapılması sağlanır.
• Halkın huzur içinde sağlıklı yaşam sürdürmesi amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek, çevreninin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal önlemleri almak ve kirliliği ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız.
• Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin korunması ile ilgili plan ve projelere destek vermekte ve yapılan çalışmalara katılım sağlamaktayız
• Resmi bayram, özel günler ile protokol programları dahilinde tören bölgelerinin çevre temizliğini yapmak ve diğer birimlere yardımcı olmaktayız.
• Zaman zaman boş arsa ve arazilerin temizliğini yapmaktayız.Kamuya açık alanlardaki moloz, inşaat atıkları, kül, eski eşyalar ve bahçe atıklarının toplanması, nakledilmesi hizmeti haftanın 3 günü yapılmaktadır.
• Çöp konteynerlerinden tekeri kırılan, bozulan ve deforme olan konteynerlerin tamir ve bakımını yapmak veya ihtiyaç olması durumunda yeni konteyner taleplerinin karşılanmasını sağlamaktayız.
• Cadde, sokakların süpürülmesi ve haftanın 3 günü kurulan pazaryerlerinin temizlenmesi işini gerçekleştirmekteyiz.
• Kurban bayramından sonra kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamaktayız.
• İlaçlama hizmetleri yönünden çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırarak bu unsurların oluşmaması için gerekli önlemler alınmaktadır.
• Belediyemize ait Kapalı Düğün Salonunun temizliği rütin olarak yapılmaktadır.
• Yürürlükteki kanunların öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen diğer görevlerin icra edilmesi başlıca görevlerimizdendir.

Sunulan Hizmetler;
Katı Atık Yönetimi:

Müdürlüğümüzde evsel atık toplama işi 05:00 – 13:00 saatleri arasında haftanın 7 günü düzenli olarak 3 adet çöp kamyonu, 3 şoför ve 6 araç arkası personel ile yapılmaktadır.

Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması:

Üyesi bulunduğumuz ÇAKAB tarafından Birlik havzasında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması çalışmaları 2010 yılından bu yana devam etmektedir. Havzada toplanan ambalaj atıkları tesiste ayrıştırıldıktan sonra Geri Dönüşüm Lisansı olan tesislerde ekonomiye kazandırılmaktadır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasıyla hem ekonomiye katkı sağlamakta, hem ormanlarımız korunmakta, hem de Belediyemizin iş yükü azaltılmaktadır. Ambalaj atıklarının evsel katı atıklarla karışık biçimde toplanması durumunda, evsel katı atık tonajı artarak Belediyemize ek maliyet getirmektedir.

Tıbbi Atıklar:

Üyesi bulunduğumuz ÇAKAB tarafından yürütülen Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi bileşenlerinden biri olan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf işi 2012 yılından bu yana ÇAKAB tarafından yapılmaktadır.

Atık Piller:

Atık Piller ile ilgili Belediyemiz ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) arasında imzalanan protokol dahilinde, Beldemiz sınırlarında uygulanmakta olan Atık Pil Geri Dönüşüm Projesi kapsamında İlköğretim ve Lise düzeyindeki okullarda, hastanelerde, eczanelerde ve işyerlerinde bulunan Pil Toplama Kutuları ile atık piller evsel atıklardan ayrı olarak Müdürlüğümüz tarafından toplanmaktadır.

Bitkisel Atık Yağlar:

Bitkisel atık yağların 1 litresinin suya karışması 1000 ton suyun kirlenmesine sebep olduğundan, bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda, bitkisel atık yağların toplanması adına bir kampanya başlatılmış ve atık yağlarını toplama merkezlerimize (Belediye Binası ve TOKİ 960 irtibat bürosu) getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler verilmesi uygulamasına halen devam edilmektedir

Sivrisinek ve Karasinek Mücadele Programı:

Belediye sınırları içersinde yaz aylarında haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını programlı bir şekilde yürüterek halkın sağlığının korunmasını sağlamaktayız.
01 Nisan – 01 Temmuz tarihleri arasında bir önceki senenin kışlayan erginlerini yok etmek amacıyla kışlama ve barınma alanlarında yapılacak termal sisleme uygulamaları devamında, Larva mücadelesi 01 Mart – 30 Eylül ayları arasında mevsim şartlarına göre tespit edilen tarihlerde 08.30 -17.30 saatleri arasında yürütülmektedir..
Uçkun mücadelesi 01 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında gün batımıyla tüm cadde ve sokaklarda yapılmakta ve Uçkun mücadelesi takvimi iklim şartları göz önüne alınarak gerekli görülen durumlarda da Ekim ayı boyunca devam etmektedir.

Çöp konteynerlerinde kara sinek ilaçlaması düzenli olarak devam etmektedir.
Uçun mücadelesi, Larva mücadelesi, Karasinek mücadelesi her yıl düzenli olarak mevsimsel olarak çalışmaları devam etmektedir.