İmar Hizmetleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR HİZMETLERİ
  • Dilekçe (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)
  • Son Tapu Senedi
  • Kadastro Çapı
  • Aplikasyon Krokisi
  • Yol Kot Tutanağı
  • Bina Aplikasyon Tutanağı
  • İmar Durum Belgesi
  • YİBF Belgesi
  • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
  • Yapı Denetim Bedeli Makbuzu
  • Müteahhit Taahhütnamesi
  • Müteahhit vergi kaydı
  • Müteahhit Ticaret Sicil Kaydı
  • Mal sahibi Vergi No
  • Mimari Proje
  • Statik Proje Hesabı
  • Elektrik Proje
  • Sıhhi Tesisat Projesi
  • Isı Yalıtım Hesabı
  • Zemin etüt Raporu
  • Proje Müelliflerinin Taahhütnameleri