Park ve Bahçeler Müdürlüğü

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ
Müdür

Mehmet YAVAŞ

Telefon

0 (286) 263 01 01 – 2006

E-Posta

parkvebahceler
@kepez.bel.tr

Adres

T.C. Kepez Belediye Başkanlığı Binası Kat:6

Mehmet YAVAŞ

T.C. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü
Amaç

Beldemiz sınırları içindeki yeşil alanların, kaldırımların, mesire alanlarının ve çocuk parklarının yıl boyunca bakım, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesimi, otla mücadele ve yazlık kışlık mevsimlik çiçeklerin ekimi ve bakımının yapılmasını sağlamak.

Kapsam

5393 Sayılı Kanun çerçevesinde Kepez Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar. Ayrıca Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görevleri ile Park ve Bahçeler Müdürü, Şef, Teknik personel, Memur, İşçi ve diğer çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Misyon

Misyonumuz, tüm çalışanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın yaşam standardını yükseltmek.

Vizyon

Vizyonumuz, ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği ve sürdürülebilir gelişmenin sağlandığı sağlıklı çağdaş bir kent oluşturmak.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a. Mevcut park alanlarının bakım işlerini yapmak ve yaptırmak,
b. Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak,
c. Parklarda kullanılacak ağaç, çalı, mevsimlik çiçek vb. bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür
zenginliği ve biyolojik çeşitliliği arttıracak üretimi yapmak veya teminini sağlamak,
d. Çocuk oyun guruplarının, park mobilyalarının ve spor elemanlarının teminini sağlamak.
e. Çocuk oyun guruplarının, park mobilyalarının ve spor elemanlarının bakımını yaptırmak.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları:

a) Yetkili makamlarca verilen emirleri yapmak.
b) Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılıp, dosyalanmasını sağlamak.
c) Yetkili makamlardan alacağı emirleri müdürlük personeline iletmek ve uygulamasını izlemek.
d) Başkanlık makamının istediği tüm toplantılara katılmak.
e) Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.
f) Müdürlüğün her ay yapmış olduğu çalışmalarla ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
Başkanlığa teslim etmek.
g) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç 15 gün
içerisinde yazılı cevap vermek,
h) Emrinde çalışan memurların, izin, vizite, günlük görev çizelgelerini takip etmek,

Çalışma Alanlarımız

Beldemiz sınırları içindeki yeşil alanların, kaldırımların, mesire alanlarının ve çocuk parklarının yıl boyunca bakım, temizlik, ilaçlama, gübreleme, budama, sulama, çim kesimi, otla mücadele ve yazlık kışlık mevsimlik çiçeklerin ekimi ve bakımının yapılması müdürlüğümüzün başlıca görevlerindendir.