Destek Hizmetler Müdürlüğü

T.C. KEPEZ BELEDİYESİ
Müdür V.

Ali DALAKLI

Telefon

0 (286) 263 01 01 – 1631

E-Posta

destekhizmetleri
@kepez.bel.tr

Adres

T.C. Kepez Belediye Başkanlığı Binası Kat:6

Ali DALAKLI

T.C. Kepez Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür V.
Amaç

Beldemiz sınırları içindeki alt yapım işleri, üst yapım işleri,  elektrik yapım işleri ile parkların onarım ve tadilatının yapılması toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

Kapsam

5393 Sayılı Kanun çerçevesinde Kepez Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar. Ayrıca Kepez Belediyesi Destek hizmetleri Müdürlüğü’nün görevleri ile Destek hizmetleri Müdürü, Şef, Teknik personel, Memur, İşçi ve diğer çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Misyon

Misyonumuz, tüm çalışanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın yaşam standardını yükseltmek.

Vizyon

Vizyonumuz, ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, yaşayanların memnun, görenlerin yaşamak istediği ve sürdürülebilir gelişmenin sağlandığı sağlıklı çağdaş bir kent oluşturmak.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a. Belde içi alt yapı işlerini yapmak ve yaptırmak,
b. Belde içi üst yapı işlerini yapmak ve yaptırmak
c. Belde içi elektrik yapım işlerini yapmak ve yaptırmak
d. Çocuk oyun guruplarının, park mobilyalarının ve spor elemanlarının onarım ve tadilatını sağlamak.
e. Toplu taşıma hizmetlerinin ve ulaşım hizmetlerinin yapılmasını sağlamak.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları:

a) Yetkili makamlarca verilen emirleri yapmak.
b) Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılıp, dosyalanmasını sağlamak.
c) Yetkili makamlardan alacağı emirleri müdürlük personeline iletmek ve uygulamasını izlemek.
d) Başkanlık makamının istediği tüm toplantılara katılmak.
e) Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.
f) Müdürlüğün her ay yapmış olduğu çalışmalarla ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
Başkanlığa teslim etmek.
g) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç 15 gün
içerisinde yazılı cevap vermek,
h) Emrinde çalışan memurların, izin, vizite, günlük görev çizelgelerini takip etmek,

Çalışma Alanlarımız

Beldemiz sınırları içindeki alt yapı (su kanal ) üst yapı ( yollar ver kaldırımlar) aydınlatmalar ve çocuk parklarının yıl boyunca tadilat ve onarım, Beldemiz de yaşayan vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmetleri ile ulaşım hizmetlerinin yapılması müdürlüğümüzün başlıca görevlerindendir.