Misyon & Vizyon

Türkiye’nin problemlerinin önemli bir bölümü şehirlerin kasabalaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Hoşgörüsüzlük, demokrasiyi hazmedememe gibi sosyal problemlerin ancak şehirlileşmiş bir nüfusla aşılabileceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin şehirlerinin mevcut yapıları ile aldıkları göçü şehirlileştiremeyecekleri kanaatindeyiz. Şehirlerimizin, mevcut şehircilik ve belediyecilik anlayışlarıyla yarınlarının bugünden daha iyi olmayacağını da düşünüyoruz.

Bu şartlar altında vizyonumuzu şöyle özetleyebiliriz;
Kepez Türkiye’nin şehirleşme açısında örnek şehridir. Bu durumu geliştirerek sürdürecek, Türkiye’nin şehirlerini yeniden kazanması sürecine öncülük edeceğiz.

Şehrin sadece maddi donatılardan ibaret olmadığı, belediyenin de sadece mevzuatın gereklerini yerine getirmekle yetinmemesi gerektiği bilinciyle misyonumuz ise şöyle özetlenebilir;
Kepez’de yetişen her gencin daha iyi yetişmesi ve yaşayan her hemşehrimizin geleceğe umutla bakmasını sağlamayı en önemli görevimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.