belediye şirketine geçiş yapacak personel ilanı

696 Sayılı KHK Kapsamında Belediye Şirketine Geçiş Yapacak Personel Sınav İlanı

656 439 Kepez Belediyesi


KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BELEDİYE ŞİRKETİNE GEÇİŞ YAPACAK PERSONEL
SINAV İLANI

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK. nın 127.maddesi (375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24.Madde) ve bu kapsamda çıkarılan 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğin,  Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı başlıklı 39.maddesi uyarınca ekte sunulan listelerde sınava katılması uygun görülen personelden bazılarının; 696 sayılı KHK gereği Arşiv Araştırması henüz sonuçlanmamıştır. Arşiv araştırması olumsuz olarak sonuçlanan kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecek, ayrıca 696 sayılı KHK’da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların geçiş işlemi yapılsa dahi sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan tüm ücret vb. ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır. Ekli listelerde belirtilen kişilerin sınav günü ve saatinde sınav yerinde hazır bulunmaları, yanlarında kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Her türlü görüntü ve ses kayıt cihazı (cep telefonu, kamera vb.) sınav salonuna alınmayacağından getirmemeleri önemle rica olunur. Yapılan ilan tebliğ yerine geçer, sınava katılacaklara ayrıca tebligat yapılmaz. 14.03.2018

Sınav Tarihi : 16.03.2018 Cuma
Sınav Saati  : 14:30
Sınav Yeri     : Belediye Binası 5. Kat Meclis Salonu
Sınava Katılacak Personel Listesi (Tıklayınız)