Atık Piller Hakkında

Atık Piller Hakkında

Atık Piller Hakkında 150 150 Kepez Belediyesi

ATIK PİLLER ÇÖP DEĞİLDİR KAMPANYASI

Pili oluşturan kimyasal maddeler, özellikle ağır metaller, pillerin düzensiz depolama sahalarına atılmasıyla, zamanla, toprağa ve suya karışmakta ve besin zincirine dahil olup canlı hayatı için risk teşkil etmektedir. Diğer bir taraftan, piller ve akümülatörler içerdikleri metaller bakımından maden kaynaklarından sonra en yüksek miktarlarda metal bulunduran kaynaklar olduğu bilinmektedir. Ayrıca metallerin atık pillerden geri kazanılma maliyetlerinin, bu metallerin madenlerden çıkartılma maliyetlerinden çok daha düşük olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı, kullanılmış pil ve akümülatörlerin geri kazanımı, çevresel zararları azaltmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından önemlidir.

BİLİNMESİ GEREKENLER

1 adet atık pil 600 bin litre içme suyunu kirletmektedir.

Dünyada rezervleri oldukça azalan kobalt atık pillerden geri kazanım yoluyla elde edilebilir.

NELER YAPABİLİRİZ?

Kullan at piller yerine şarj edilebilir pilleri kullanınız.

Atık pillerinizi çöpe atmayınız.

Çöplerden ayrı biriktirdiğiniz atık pillerinizi belediye toplama sistemine veriniz.

SONUÇ OLARAK;

Geri dönüştürülebilir atıklarımızı kaynağında ayırarak;

Atık miktarımızı azaltabilir,

Doğal kaynaklarımızı koruyabilir,

Enerji tasarrufu sağlayabilir,

Ekonomiye katkıda bulunabilir,

Ve geleceğimizi geri kazanabiliriz.

Atık Piller ile ilgili Belediyemiz ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) arasında imzalanan protokol dahilinde, Beldemiz sınırlarında uygulanmakta olan Atık Pil Geri Dönüşüm Projesi kapsamında İlköğretim ve Lise düzeyindeki okullarda, hastanelerde, eczanelerde ve işyerlerinde bulunan Pil Toplama Kutuları ile atık piller evsel atıklardan ayrı olarak Belediyemiz tarafından toplanmaktadır. Ödüllü olarak okullardan ve Belediyelerden toplanan atık pillerin miktarının ülke genelinin yaklaşık %40’ına ulaşmış olduğu raporlanmıştır. Bu kapsamda 01 Ekim 2015 tarihi itibariyle başlatılan ödüllü atık pil kampanyası 30 Mayıs 2016 tarihi itibariyle sona erecektir.