Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri

Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri

Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri 656 439 Kepez Belediyesi

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme süresi 01 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

– İki yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş; otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların Yetkili Muayene Servislerine başvuru yapması gerekmektedir.

-Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları, takograf, taksimetre ve ısı sayaçlarının muayene başvurularının, ölçü aleti ile ilgili Yetkili Muayene Servislerine yapılması gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından muayene ve damgalama yetkisi almış muayene servisleri listesine https://msurapor.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

– Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (Akaryakıt ve LPG Sayaçları), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının periyodik, stok ve ilk muayene işlemleri için başvuruların Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; TSE tarafından söz konusu ölçü aletlerine ilişkin başvurular basvuruportal.tse.org.tr adresli Başvuru Portalı üzerinden alınacak olup, muayene ücretleri ise başvuru esnasında kredi kartından veya havale yoluyla tahsil edilecektir.

– İki yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş; Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan okuma çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III ve IV ncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar ve İbreli teraziler için, kişi ve kuruluşların Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna başvuru yapması gerekmektedir.

– 10 yıllık damga süresini doldurmuş Elektrik, Su, Doğalgaz Sayaçları için dağıtım şirketlerinin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.