Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Planları

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Planları

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Planları 656 439 Kepez Belediyesi
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. ve 26. maddeleri ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergahları, dağılma mahalleri, toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin çağrı ve propaganda amacıyla asılacak pankart ve afiş yerleri ile plan ve krokilerin her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde gözden geçirilmesi hükmüne bağlanmıştır.
2020 yılı ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. ve 26. maddeleri ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince İlimiz Merkezinde (5) ayrı yerde Kepez Belediyesinde (1) yerde olmak üzere toplam (6) yerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yer ve Güzergahları dağılma mahalleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine İlişkin Çağrı ve Propaganda Amacıyla Pankart ve Afiş asılacak yerler yeniden belirlenmiş olup aşağıda ki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.