İç Kontrol, Çalışma ve Usul Esasları Hakkında Yönerge

İç Kontrol, Çalışma ve Usul Esasları Hakkında Yönerge

İç Kontrol, Çalışma ve Usul Esasları Hakkında Yönerge 656 439 Kepez Belediyesi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda; idaremizin amaçlarına, belirlediğimiz politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerimizin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarımızın korunmasını, muhasebe kayıtlarımızın doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere İdaremiz tarafından 2023-2024 yıllarını kapsayacak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları 05.12.2022 tarihinde imzalanan yönergeye istinaden, 06.12.2022 tarihli 8703 sayılı başkanlık oluru ile  başlatılmıştır.

Yönerge İçin Tıklayınız.